Bilar i lager 388

Vår historia

Anders Lindström köpte Upplands Motor 1989, men familjens engagemang i svensk bilhandel sträcker sig tillbaka ända till 1930-talet. Anders far, Henrik Lindström, etablerade sig 1938 som Volvoåterförsäljare i Skellefteå och från och med 1944 i Luleå.

Under 30 år var Anders aktiv styrelseordförande i Bil & Traktor, som idag heter Bilbolaget Nord. Idag är sonen Oskar Lindström ordförande i Upplands Motor-koncernens styrelse. Ägarnas ambition har alltid varit att bedriva ett aktivt ägar- och styrelsearbete med en professionell blandning av oberoende ledamöter och ägare. På detta sätt skapas en stabil plattform med kompetens och erfarenhet både i och utanför ägarkretsen som består av bland annat familjen Lindström samt vd Kent Jonsson.

De stora investeringarna i Stockholmsmarknaden under de senaste tio åren är ett resultat av familjens ambition att som långsiktiga ägare utveckla och driva företaget vidare. Under 2020 fattade dock ägargruppen beslutet att sälja familjeföretaget, då detta bedömdes ge bolaget de bästa förutsättningarna till vidare stabil och framgångsrik utveckling i en bransch i stark förändring.