Bilar i lager 659

Vår historia

Anders Lindström köpte Upplands Motor 1989, men familjens engagemang i svensk bilhandel sträcker sig tillbaka ända till 1930-talet. Anders far, Henrik Lindström, etablerade sig 1938 som Volvoåterförsäljare i Skellefteå och från och med 1944 i Luleå.

Under 30 år var Anders aktiv styrelseordförande i Bil & Traktor, som idag heter Nordiska Bil. Idag är Anders och dottern Filippa Lindström verksamma i Upplands Motor – koncernens styrelse. Ägarnas ambition är att bedriva ett aktivt ägar- och styrelsearbete med en blandning av externa professionella styrelseledamöter och ägare. På detta sätt skapas en stabil plattform med kompetens och erfarenhet både i och utanför ägarkretsen.

De stora investeringarna i Stockholmsmarknaden under de senare åren är ett resultat av familjens ambition att som långsiktiga ägare utveckla och driva företaget vidare. Grundtanken med Upplands Motor är och har hela tiden varit att skapa ett stabilt företag som kan leva vidare med nästa generation ägare. Av det skälet är familjen aktiva medlemmar i the Family Business Network, ett internationellt nätverk för familjeägda företag.