Bilar i lager 879

Styrelse & ledning

Styrelsegrupp

Staffan Bohman

Ordförande och delägare i Upplands Motor

Född 1949. Civ.ek. Styrelseordförande i AB Electrolux, Ipco AB, Institutet för Näringslivsforskning IFN och Tysk-svenska Handelskammaren. Ledamot i Atlas Copco samt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Tidigare vd och koncernchef i Gränges, Sapa och DeLaval.

Filippa Lindström

Vice ordförande och delägare i Upplands Motor

Född 1965. Civ.ek. och fil.kand. Varumärkes- och informationschef Upplands Motor 2013-2016, Marknads- och kommunikationschef Upplands Motor 2009-2013, mångårig bakgrund inom marknadsföring och försäljning av snabbrörliga konsumtionsvaror på Procter&Gamble. Ledamot av SNS Förtroenderåd sedan 2015.

Anders Lindström

Ledamot och huvudägare i Upplands Motor

Född 1940. Fil.kand. Tidigare bl.a. styrelseledamot i SR, SVT, Vattenfall och Volvo Penta, ordförande i Stockholms Konserthus och the Family Business Network Sverige. Delägare och styrelseordförande i familjens bilbolag Bil & Traktor i Luleå 1975-2003. Bakgrund som vd i krisbolag, däribland börsbolagen AB Bahco och SABA/Carnegie.

Oskar Lindström

Ledamot och delägare

Född 1972. Civ.ek. Arbetar som investerare och konsult. Styrelseordförande/huvudägare i Galdax AB. CFO Upplands Motor 2005-2008. Tidigare styrelseledamot och delägare i A City Media 2007-2018. Bakgrund från internationell konsultverksamhet inom M&A och Finansiering hos Razorfish Inc. och Ernst & Young Management Consulting.

Hans Ola Meyer

Ledamot

Född 1955. Civ.ek. Sedan 1993 finansdirektör i Atlas Copco AB och medlem av koncernledningen. CFO sedan 1999. Började med redovisning och ekonomi i Atlas Copco, AB, därefter bl.a. som ekonomichef i Ecuador och Spanien, samt sju år hos Penningmarknadsmäklarna PM Fondkommission.

Marie Blom Wedin

Ledamot

Född 1977. Civ.ek. Head of Marketing för Coop Sverige sedan oktober 2015. Tidigare vd på Spinn Action Marketing, innan dess partner på LynxEye Brand Consultants och konsult på McKinsey & Co. Bred erfarenhet av marknadsföring samt varumärkes- och konceptutveckling inom B2C, B2B och tjänstesektorn.
 

Bengt Hellström

Arbetstagarrepresentant Unionen

Säljare Mercedes-Benz Danderyd och klubbordförande Unionen Anställd i Upplands Motor sedan 2017.

Peter Andersson

Arbetstagarrepresentant IF Metall Uppsala

Personlig servicetekniker och huvudskyddsombud för Upplands Motor, Uppsala. Anställd i Upplands Motor sedan 2015.

Mats Wennerström

Arbetstagarrepresentant Ledarna

Född 1969. Grossistchef Uppsala. Klubbordförande i Ledarna. Anställd i Upplands Motor sedan 1988.

Koncernledning

Kent Jonsson

Vd och koncern CEO

Född 1968. Civ.ing. och MBA. På Upplands Motor sedan 2013. Dessförinnan på TeliaSonera som vvd inom konsumentsidan med bredband, TV, telefoni och digital distribution. Tidigare vd för Halebop och innan dess 10 år utomlands inom teleindustrin.

Peter Wiklund

Chef Gemensam Servicemarknad

Född 1958. På Upplands Motor sedan 2012. Mångårig erfarenhet från bilbranschen i ledande befattningar, senast som vd för Möller Bil Sverige.

Torbjörn Nilsson

Tf. CFO

Född 1964. Civ.ek. På Upplands Motor sedan 2019. Mångårig erfarenhet från konsultbranschen, bl.a som managementkonsult på EY i 10 år. Har de senaste åren arbetat som interim CFO/ekonomichef på bland annat AB Svensk Bilprovning, Bisnode och Compass Group.

Karin Nygren

CMO och Chef Digitalisering

Född 1976. Civ. ing. På Upplands Motor sedan 2018. Mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom telekom, bl.a. VP Commerical Development på TeliaSonera. Omfattande konsulterfarenhet inom strategi och organisation.

Jan Sandberg

Märkeschef Ford

Född 1979. På Upplands Motor 2011–2015. Nuvarande tjänst från 2017. I ledande befattningar i bilbranschen inom servicemarknad sedan 2005. Senast som servicemarknadschef på Bilia Group AB.

Karin Stålhandske

Märkeschef Mercedes-Benz

Född 1972, Jur Kand. och Civ Ek. På Upplands Motor sedan 2017, dessförinnan ledande befattningar inom serviceindustrin på såväl operativa som verksamhetsutvecklande befattningar.

Christer Faringstam

Märkeschef Renault

Född 1962. Arbetat inom Volvohandeln sedan 1987. På Upplands Motor sedan 1989 inom olika ledande befattningar.

Andreas Höjer

Märkeschef Volvo

Född 1979. På Upplands Motor sedan 2006, i ledande befattning sedan 2013. Mångårigt fokus på transportbilssegmentet, tidigare även inom Renault och VW.

Jesper Lindbom

CTO

Född 1972. Ekon.Mag. På Upplands Motor sedan 2017. Bakgrund från ledande befattningar inom IT, logistik, inköp och produktion inom nordisk industri. Mångårig internationell erfarenhet som managementkonsult, senast som Director på PwC.

Therese Josefsson

Tf Chef HR

Född 1967. Fil kand. På Upplands Motor sedan 2019. Mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom detaljhandeln och inom HR, bl.a. som HR chef och ledare inom ICA Sverige AB.