Hur fungerar nya fordonsskattehöjningen?

Den 1 juli höjdes fordonsskatten med upp till 30 000 kr på tre år för vissa bilmodeller då ”Bonus Malus” infördes. Det innebär skattehöjningar på flera bilmodeller. Registreringar som är gjorda senast den 30 juni påverkas inte av de höjda skatterna.

Vi reder ut begreppen vad gäller Bonus Malus
Miljöfrågor relaterat till utsläpp från fordon är en komplicerad fråga. Och väldigt viktig. Men debatterna tar olika utgångspunkter och man upplever ibland att det är svårt att veta vilket eller vilka utsläppsvärden som är extra nödvändiga att minska. Koldioxid, kväveoxider, partiklar. Allt samverkar och måste ses i breda perspektiv. En ”ren” elbil bör ju till exempel helst få sin el från en förnyelsebar källa annars blir den ju inte så ”ren”.

Förenklat kan man säga att Bonus Malus är ett nytt beräkningssätt för fordonsskatt där syftet är att uppmuntra till köp av bilar med mindre utsläpp av just koldioxid. Bilar med mycket låga utsläpp (till exempel rena elbilar) belönas med en bonus, men bilar med höga CO2-utsläpp får en högre skatt. Man tar helt enkelt skatt från de fordon som släpper ut mycket koldioxid och ger som en bonus till de fordon som släpper ut lite.

Det är sedan, när man dyker in i detaljerna med olika utsläppsnivåer, grundbelopp olika tillägg det blir lite mer komplext. Vår personal kan hjälper dig gärna med råd, kostnadsberäkningar och sortera all fakta. 

Räkna ut exakt vad bilen du är intresserad av kommer kosta med Bonus Malus här.

Vilka fordonstyper berörs och i vilken omfattning?

  • De nya reglerna gäller personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Störst ”Malus-skatt” läggs på bensin och dieselmotorer som släpper ut mer koldioxid än 140g/km. Nästa lägre nivå är 95140 g/km och sedan 60–95 g/km.
  • Bonus Malus gäller bara nya bilar tillverkade och registrerade från den 1 juli 2018. Skatten löper därefter i tre år och återgår sedan till de nivåer som gällde innan.

Går du i bilköpartankar just nu bör du väga in detta i ditt beslut:

  1. De nya fordonsskatten började gälla den 1 juli. 
  2. Skatten för tex en bensinmotor som ligger i den mellersta utsläppsnivån 95–140 g/km har höjts med ca 300% per år i skatt (från ca 888 kr till 2 752 kr/år).
  3. Begagnade bilar, registrerade före den 1 juli 2018 påverkas inte av Bonus Malus så ett alternativ kan vara att välja en bra begagnad bil istället.