Bilar i lager 658

Ladda hemma-stöd

"Ladda hemma-stödet" är ett initiativ från Naturvårdsverket som ger dig som privatperson upp till 10 000 kr i bidrag för installation av laddstation för elbil eller laddhybrid i anslutning till ditt hem.

Under 2018 infördes ett särskilt ladda hemma-stöd för att öka takten med elektrifieringen av bilparken med motivering att göra det enklare och billigare för hushåll att installera laddstationer för elfordon vid hemmet och på så sätt påskynda omställningen till mer hållbara transportsätt. I vårbudgeten för 2019 finns pengar avsatta för ett nytt bidrag till privatpersoner som vill installera laddstationer hemma.

Ansök om ladda hemma-stöd

Ansökan ska göras efter att laddstationen har installerats, dock senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts. Du som ägare/brukare av laddstationen är den som ska komma in med ansökan.

Ansök här

Frågor och svar om ladda hemma-stödet

Här har vi samlat svar på vanliga frågor kopplade till ladda hemma-stödet.

Vad är bakgrunden till ladda hemma-stödet?

Den 18 juni 2019 beslutade riksdagen om vårändringsbudgeten och den 27 juni gavs Naturvårdsverket möjlighet att betala ut bidrag för laddstationer åt privatpersoner. Detta innebär alltså att nu kan du som privatperson återigen ansöka om bidrag för laddpunkt i anslutning till hemmet.

Vem kan söka bidraget?

Du som privatperson och som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt kan ansöka om ladda hemma-bidraget. Tänk på att laddstationen måste installeras på en fastighet som du, som ansöker om bidraget, äger eller har nyttjanderätt till. Om du representerar en bostadsrättsförening eller annan typ av organisation så är det föreningen eller organisationen som ska inkomma med ansökan.

Hur mycket kan jag få i bidrag?

Du får bidrag för 50% av kostnaderna för själva laddstationen, material och arbetskostnaden för att installera laddstationen. Du kan som mest få 10 000 kronor i bidrag per fastighet. Tänk på att spara alla kvitton då de behövs när du ska skicka in din bidragsansökan!

När kan jag ansöka?

Ansökan om bidrag ska göras efter att laddstationen har installerats. Ansökan måste skickas in senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

Sök bidrag – digitalt

Du söker enklast via Naturvårdsverkets e-tjänst. Det är den rekommenderade vägen att gå då den är det enklaste och snabbaste sättet för dig att få ditt bidrag på.

Om du har en digital brevlåda för myndighetspost så betalas ersättningen vanligtvis ut 14 dagar efter att beslut har fattats.

Sök bidrag – pappersblankett

Om du inte har möjlighet att skicka ansökan digitalt kan du ladda hem och fylla i blanketten nedan. På grund av manuell hantering kommer det då att ta längre tid för dig att få ditt bidrag. Tänk på att om ansökan inte är komplett så kommer den behöva kompletteras.

Glöm inte att bifoga följande handlingar:

  • Dokument som styrker att du äger fastigheten eller har nyttjanderätt
  • Kopior på kvitton som styrker de utlägg du söker bidrag för
  • Ansökningsblankett  (ladda ned blankett här)

Det går bra att scanna din ansökan och maila till registrator@naturvardsverket.se

Annars kan du skicka dina fysiska ansökningshandlingar till:
Naturvårdsverket, Verksamhetsstöd, Box 690, 83127 Östersund

Hur lång tid tar det för ansökan att behandlas?

Gör du din ansökan via den digitala e-tjänsten säger Naturvårdsverket att du kan räkna med att ha pengarna cirka 14 dagar efter att du fått bidragsbeslutet beviljat. Detta förutsätter dock att ansökan är komplett och att du uppfyller kraven för att vara bidragsberättigad.

Ansökningar som inkommer via epost eller vanlig post har längre handläggningstid då de behöver hanteras manuellt.

Måste jag själv äga ett elfordon för att få söka bidrag?

Nej, du får bidraget för laddstationen du installerar och inte fordonet vilket innebär att så länge du installerar laddstationen på en fastighet som du äger eller har nyttjanderätt till, spelar det ingen roll vilket fordon som laddas där.

  • Elbilar

    Se vårt utbud av bilar som är helt eldrivna.

  • Laddhybrider

    Upptäck vårt sortiment av laddhybrider, det vill säga bilar som du kan ladda men även köra på bensin eller diesel.